Dětský den v Koštově 2015

08.06.2015 21:40

Za velkého vedra jsme v sobotu oslavili s našimi ratolestmi jejich svátek. Pro děti byla připravena řada atrakcí, na kterých si mohly procvičit své dovednosti, mysl a nebo se jen vyřádit.

Po splnění úkolů děti čekala zasloužená odměna v podobě balíčku sladkostí, párku v rohlíku a malinové limonády.

Velké poděkování patří  Všem,  kteří se na uspořádání dětského dne podíleli  !!!!

 

Tak zase za rok.

SKK Team